BreakThrough - udvikling & lederskab
Jeg er elsket for det jeg er og ikke kun for det jeg gør
      Kontakt   Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet -> Bliver mønsterbryder i sit eget liv!

                       :::::::::::
MØNSTERBRYDNING - med individuelt mentorskab og coaching
– en 12-trinsbaseret vejledning til at bryde uhensigtsmæssige mønstre
  • Er du virkelig træt af at være irriteret over, altid at havne i den samme frustrerende situation igen og igen?
  • Er du træt af at skælde dig selv ud, for noget du synes du burde gøre anderledes eller bedre?
  • Føler du, at du sidder fast og har svært ved at finde udveje til at komme videre med dit liv?
  • Selvværdet er i bund og du kan ikke "tage dig sammen" til at tro på at du er værdifuld!
  • Tilliden til at du kan udføre noget - kommer når andre roser mig - men du tror ikke på dig selv generelt!
Hvis det er tilfældet kan et mønsterbrydningsforløb ikke på nogen måde garantere, at være svaret på dine problemer. Men det kunne være det. Millioner af mennesker over hele verden er lige nu deltagere i en tolvtrins baseret gruppe eller kursusforløb, hvor de får redskaber til at komme i førersædet på deres egne liv. Når så mange deltager, er det formentlig fordi, at der siden trinprogrammets fødsel for cirka firs år siden er utallige beretninger om mennesker med alle mulige livsudfordringer, der har fundet hjælp gennem de tolv trin.

Hvordan ser en ’typisk’ kursist ud?

Det er svært at svare på. Typisk har kurserne cirka tredve deltagere, som kommer fra alle lag i samfundet og i aldersgruppe fra 18-70 år. Vi har fokus på to målgrupper - mennesker på kanten af arbejdsmarkedet som: 1) unge mellem 18 og 30 år  og 2) voksne over 30 år.Begge målgrupper har brug for nye vækstbetingelser for at kunne blive mønsterrbryder i sit eget liv.
De fleste arbejder med mentale problemstillinger som f.eks. lavt selvværd, problemer med at sætte grænser, frygt, uærlighed, prioriteringer etc. Samtidig vil der også ofte være nogle som arbejder med forskellige typer af afhængigheder som f.eks. rygning, alkohol, porno, spil etc.

’Velkommen til virkeligheden’
Sådan lyder overskriften på kursusbogen.  Den udkom i 2007 og har siden dannet grundlag for mere end 70 kurser rundt omkring i Danmark. I bogen præsenteres de tolvtrin samt parallelle klassiske bibelske fortællinger. Mange som har deltaget i kurserne er derfor også mennesker, som har en interesse i den kristne tro, dog uden nødvendigvis at være flittige kirkegængere. Det er dog ikke en betingelse for at deltage og det er helt op til den enkelte kursist, at definere sit åndelige ståsted eller mangel på samme.

Mentorskab og coaching - via en-til-en samtaler
Et vigtigt ingrediens er de individuelle samtaler hver uge, som gør det muligt for den enkelte at finde et fortroligt rum, hvor der bliver lyttet, stillet spørgsmål og vist forståelse. Uden disse samtaler vil det være næsten umuligt for den unge på kanten af arbejdsmarkedet - at gennemføre et sådan forløb, som går meget tæt på den enkeltes liv. Men via det mulige frirum hvor vi sætter rammerne for mulige vækstbetingelser, er det muligt at finde opbakning, forståelse og kontret hjælp til de udfordringer den enkelte går igennem i de forskellige faser. Faser som det er nødvendigt at gennemleve for at blive det dysfunktionelle mønster kvit.

Et forløb kan være:
  • Kombination af undervisning i mønsterbrydningens mulige kunst - 12 trins program
  • Individuelt opfølgning gennem mentorskab og coaching en-til-en samtaler
  • Fællesskab og aktiviteter som styrker sammenholdet, modet og mulighederne 
  • 16 ugers kursus - 1-2 dage om ugen + individuelle en-til-en samtaler - coaching & mentorskab 
  • Gruppe på ca. 10-16 unge mennesker  - Skræddersyet foløb udvikles i samarbejde med parterne. 

Skoler og undervisningssteder for unge
I vort samfund er er flere og flere unge mennesker som har svært ved at gennemføre en uddannelse, eller slet ikke er kommet igang. Arbejde, praktik og mesterlære inden for et håndværk er også muligheder, men de helt basale menneske behov skal være til stede for at den unge kan gennemføre og fastholde nye muligheder- og ikke falder tilbage til gamle mønstre, når han/hun kommer ud i nye situationer/miljøer. En vekselvirkning af at arbejde både med det mentale, fysiske og åndelige frihed, vil gøre en forskel. Vi ønsker at samarbejde med skolerne om at få eleverne som er startet på en ungdomsuddannelse - til at lykkedes - ved også at få arbejdet med de udfordinger/mønstre som giver den unge udfordringer i hverdagen.

Jobcentre og afklaring
Vi ønsker også at være med til at gøre de unge job- eller uddannelsesparate ved at tilbyde dem kurset/forløbet til at få gjort op med et dysfunktionelt mønster samtidig med at en afklaring af fremtidsmuligheder finder sted.

Tag kontakt til os for en dialog om muligheder for samarbejde om at få de unge lykkedes i at tage ansvar for deres eget liv. På den bedst mulige måde.. Vi ved at dette forløb gør en mægtig forskel for mennesker. Så tøv ikke - lad os starte dialogen om de forskellige muligheder allerede nu. Kontakt os.
BreakThrough  |  Telefon (+45) 20 77 63 67  |  E-mail info@breakthrough.nu