BreakThrough - udvikling & lederskab
Passion for mennesker
      
       Kontakt   #MenneskerErVærdifulde - PASSION for at rejse mennesker op og få dem ud i deres fulde potentiale
     
Mentorskab og coaching med hjertet.
        "Alle skal unde sig selv oplevelsen af at blive mentoreret, det vil udfordre sig, nogle gange
        frustrere dig, men du kan ikke forblive uforandret, og du kommer ud som et mere helt menneske."


Definition på mentorbegrebet:
Der kan ikke gives en eksakt definition af, hvad mentorskab er, men den frie encyklopædi Wikipedia definierer en mentor som "en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer for at støtte mentees udvikling."
Der er tale om en relation, igennem hvilken en ældre eller mere erfaren person deler ud af sin erfaring m.m. Det mentoren giver, er rådgivning, sparring og vejledning. Mentorskab består altså af en række forsekllige komponenter, og montoren indtræder dermed i en række forskellige funktioner over for menteen.  

"At være mentor er at opbygge en livgivende relation. Formålet med en mentor-relation er at hjælpe menteen i dennes personlige vækst og til at udvikle sine faglige og personlige kompetencer, og herunder hjælpe menteen til at få fokus på, og gøre op med dysfunktionelle mønstre, som forhindrer menteen i at nå sine drømme og ønsker i livet."

Vort værdigrundlag er at se mennesker og investere ind i den enkelte, løfte mennesker op, så de kan gøre større ting end én selv kan gøre. Derved ser vi helt klart at mennesker forandres og udvikles, og tør tage nye udfordringer op med sig selv og i fællesskab med andre. Gennem ansvaret for mennesker fra mange forskellige kulturer og udfordringer i bagagen, har det været et prevelegie at få den enkelt til at føle sig set og værdifuld, og være med til at give de rammer som gør at den enkelte får mod og lyst til at samarbejde med andre og bidrage med en fælles indsats.  

Vi coacher også den enkelte inden for deres egne personlige mål og ønsker, og går med den enkelte på den vandring der skal til for at nå sine mål.

Vi arbejder konkret med den enkeltes personlighed, baggrund og de udfodringer den enkelte har oplevet i livet, og hjælper med at bryde forhindringerne ned i den enkeltes tankesæt, og giver værktøjer til at holde fokus, når det bliver svært at se målet foran. Vi har masser af erfaring i disse processer med mennesker, som vandrer vejen og som hver dag når nye mål.

Succes er ikke at nå stjernen, men hver dag at forstå nyt, og forandre sit sind, til at turde se sandheden i øjnene, og handle på en ny og sundere måde, som sætter én fri 360 grader i sit liv. (Betina Enemark).
Kontakt os for dialog om dine ønsker, drømmer, muligheder og forhindringer .


BreakThrough  |  Telefon (+45) 20 77 63 67  |  E-mail info@breakthrough.nu