BreakThrough - udvikling & lederskab
Mønsterbrydningens mulige kunst
      Kontakt   Mønsterbrydningens mulige kunst - det er muligt med rette vækstbetingelser
 •  Vi tilbyder kombinationen af undervisning, mentorskab og coaching samt tid, respekt og anerkendelse.
 •  Vi stiller krav om parathed, ønske om forandring samt investering i egen tid til at gå gennem processen.
 • Læs mere om mennesker - på kanten af arbejdsmarkedet her
            Vi tager udgangspunkt i at vi som hele mennesker består af sjæl, krop og ånd, og at vi skal arbejde med alle tre områder for at blive rejst op – og kunne blive motiveret og sat fri til turde drømme og forfølge sine ønsker og mål i fremtiden. Men der kan være masser af udfordringer som spænder ben for én, i sit indre, så man slet ikke er i stand til at få øje på mulighederne.

Vi tror på, at når vi giver rette vækstbetingelser, så er mennesker i stand til at falde til ro, finde sig selv, og de får lyst til at gøre en forskel i sit eget liv. Og vigtigst af alt. Når vi går sammen med den enkelte et skridt af gangen – en dag af gangen – så bliver han/hun i stand til at fuldføre egne mål og ønsker.

Vi arbejder ud fra, at vi som mennesker skal være frie 360 grader rundt i vores liv, og der er mange områder vi kan arbejde med. Men vi må respektere os selv nok til at tage ordentligt fat om et mønster af gangen, og turde gå i dybden med det – således at friheden fra det dysfunktionelle mønster opnås i løbet af en tid.
Samtidig med friheden 360 grader rundt, står eget-ansvaret og sunde rammer, som naturlige følgesvende i livet, som skal vurderes og gennemtænkes, når man skaber og vælger sit liv.

Vi kombinerer værktøjerne med coaching og mentorskab, og det at vandre sammen med den enkelte. Vi lytter og lytter dybere, så vi finder årsager til udfordringerne, og her giver vi metoder til at blive fri for de mønstre som spænder ben for den enkelte, og går vejen sammen, så den enkelte ikke bliver ladet i stikken, midt i den nye ”farlige proces", men oplever gennembrudet og følelsen af succes i eget liv, som giver mod og ønsket om at tage et nyt skridt i retningen af personlig frihed og selv-ansvar.


Når vi er skrøbelige og ikke altid har fået de bedste vækstbetingelser i opvæksten, så er det svært at finde styrken til at prøve nyt, gå ud af boksen og ud på dybt vand. BreakThrough’s force er at vi går med hele vejen, og vi slipper først når den enkelte er kommet igennem ”dødens gab”, og har fundet fodfæste og mod til at vandre mod toppen af bjerget, hvor den nye opnåede tilstand er implementeret i den enkelte – og en ny udsigt kan iagttages fri fra det dysfunktionelle mønster. Det er muligt, med rette vækstbetingelser! #MenneskerErVærdifulde

Mentorskabet - aftale mellem mentee og mentor - opbygningen af relationen, og aftalen om at vandre sammen uanset hvad der sker - er det som giver mod hos den enkelte, til at fortsætte og nå i mål. Det er ikke tomme ord, når vi siger, at vi elsker ubetinget - det er den oplevede kærlighed, som sætter den enkelte fri, når han eller hun mest af alt har lyst til at forkaste sig selv, og gå tilbage til de gamle vaner og mønstre. Men vi tror på og arbejder efter at alle mennesker er værdifulde og alle - uanset tidlere udfordringer - kan blive frie - og vi giver ikke op i processen.
 

Processerne :
 • Erkende at der er et mønster, en side i sig selv, som spænder ben for en selv
 • Beslutte sig for at ville ændre det - og være parat til at få hjælp
 • Tage skridtet til at ”gå ud af båden”
 • Stå på vandet – og se sig selv i øjnene
 • Befinde sig i ”dødens gab”, hvor man har lyst til at løbe væk … men fastholdes i processen
 • Vælge vejen frem – væk fra fiasko og hen mod frihed
 • Tage et skridt af gangen – en dag af gangen i den rigtige retning
 • Bruge sin tid hver dag – på det som fører én mod målet og friheden 
 • Efter aftalt tid – opleves en ny frihed, ny udsigt som giver mod på nye udfordringer
Lad os starte dialogen idag om dine / jeres behov - og ud fra vores samtale målretter vi et program som passer til dig/jer.
UNDERVISNING
MENTORSKAB
COACHING


Vi arbejder med opbygning
af selvværd og selvtillid.

Et mønster af gangen!!


Input til processen:

Udviklingen af mennesker og organisationer:
360 grader LEDERSKAB
 i DIT eget liv


Personlige egenskaber: KARAKTER
INTEGRITET

DREVET AF KÆRLIGHED - hvilket kan oversættes med værdier som: respekt, værdighed, retfærdighed, at give uden at tage m.v.
 

 OMSORGSFULD  lederskab
  i organisationen 

 VINDERmentalitet


BreakThrough  |  Telefon (+45) 20 77 63 67  |  E-mail info@breakthrough.nu